Les Membres du Conseil d’Administration

Président National de FEKRITAMA 2018-2022

HERINANTENAINA Mahefatiana Freddy

Président National de FEKRITAMA
Mandat 2018-2022
Vice-president-National-de-FEKRITAMA-2018-2022

...

Vice-Président National de FEKRITAMA
Mandat 2018-2022
Secretaire-Generale-de-FEKRITAMA-2018-2022

...

Secrétaire Générale de FEKRITAMA
Mandat 2018-2022
Trésorier-Général-du-FEKRITAMA-2018-2022

...

Trésorier Général du FEKRITAMA
Mandat 2018-2022
Secrétaire-Générale-Adjoint-du-FEKRITAMA-2018-2022

...

Secrétaire Générale Adjoint de FEKRITAMA
Mandat 2018-2022
Conseiller-National-de-la-FEKRITAMA-2018-2022

...

Conseiller National de la FEKRITAMA
Mandat 2018-2022
Comité-de-suivi-de-la-FEKRITAMA-Nationale-2018-2022

...

Comité de suivi de la FEKRITAMA Nationale
Mandat 2018-2022
Comité-de-suivi-02-de-FEKRITAMA-National-2018-2022

..

Comité de suivi 02 de FEKRITAMA Nationale
Mandat 2018-2022
Commissaire-aux-compte-01-de-FEKRITAMA-Nationale-2018-2022

...

Commissaire aux comptes 01
de FEKRITAMA Nationale
Mandat 2018-2022
Commissaire-aux-comptes-02-du-FEKRITAMA-Nationale-2018-2022

...

Commissaire aux comptes 02
de FEKRITAMA Nationale
Mandat 2018-2022

Les Membres de bureau

Mandat 2018-2022
Les membres de bureau 2018-2022