Analyse et étude de l’impact de la pandémie au paysans membres de FEKITAMA

Antso tolotr’asa: Ny FEKRITAMA dia mitady olona mpahay tolo-draharaha momba ny « FANDINIHANA NY FIHATRAIKAN’NY COVID-19 AMIN’IREO TANTSAHA MPAMOKATRA ETO MADAGASCAR